• Tổ chức

Cải cách hành chính tạo sức bật mới trong công tác Hội tại Thừa Thiên Huế

Trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 của nước ta đã xác định: “Cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội”. Đối với Hội Người mù Việt Nam, tại Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII đã thống nhất và ban hành Nghị quyết số 419/HNM-NQTV ngày 20/7/2015; trong đó, yêu cầu lấy năm 2016 là năm thực hiện chủ đề “cải cách hành chính”. Việc xây dựng Đề án cải cách hành chính của Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên Huế để triển khai thực hiện rộng rãi trong các cấp Hội năm 2016 và những năm tiếp theo là hết sức cần thiết, đáp ứng đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tinh thần chỉ đạo của Trung ương Hội góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội.

Nhằm không ngừng hoàn thiện, nâng cao trình độ cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động, thông qua cuộc vận động, các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng xã hội hiểu hơn nữa về khả năng và việc triển khai nội dung hoạt động của tổ chức Hội. Điều đó cũng góp phần tăng thêm sự giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động Hội và khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong cộng đồng xã hội.

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện cải cách hành chính theo sự phát động, hướng dẫn của Trung ương Hội và các cấp có thẩm quyền; đồng thời xem xét, bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với đặc điểm thực tế trong giai đoạn mới; trước đó vào năm 2011, Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng Đề án quy hoạch đến năm 2015 tiếp tục bổ sung, sửa đổi và có đề án Cải cách hành chính. Tổ chức quán triệt đến Ban Chấp hành (BCH) các cấp Hội, phát động và ký cam kết hưởng ứng, thực hiện trong BCH, cán bộ chủ chốt các Huyện, Thị, Thành hội và đơn vị sự nghiệp. Tích cực chỉ đạo văn phòng, các Ban, bộ phận tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành các văn bản mới phù hợp tình hình mới. Tỉnh hội đã thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) cấp Tỉnh hội, cấp Huyện hội. Ngay sau đó, Hội đã phối hợp văn phòng Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng đề án, kế hoạch CCHC trong toàn Hội. Qua quá trình thực hiện, tổ chức hội nghị BCH mở rộng ban hành Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh triển khai kế hoạch thực hiện Đề án cải cách hành chính – Đề án Quy hoạch cán bộ tại các đơn vị. BTV Tỉnh hội phê duyệt, triển khai đề án cấp Tỉnh hội, phê duyệt Quy hoạch lần đầu cán bộ các Huyện hội.

Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nghề công tác xã hội cho cán bộ, hội viên

Nhằm đưa đề án đạt hiệu quả trong thực tiênx, BTV Tỉnh hội đã phân công nhiệm vụ các phòng ban, bộ phận thực hiện công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, quy định, quy chế của Hội. Tuyên truyền kế hoạch CCHC của cơ quan, thực hiện công tác tập huấn, nâng cao kiến thức, năng lực về việc làm, đời sống. Xây dựng các dự án, chương trình, tranh thủ các nguồn lực thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc tại văn phòng Tỉnh hội và các phòng, ban, bộ phận trực thuộc, đưa công tác CCHC của đơn vị đi vào nề nếp và hiệu quả.

Trong những năm qua, Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực như: rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế làm việc của BTV, BCH và các tổ chức thuộc Tỉnh hội trên tinh thần phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý công tác Hội theo đúng tôn chỉ, Điều lệ của Hội. Bên cạnh đó, Tỉnh hội đã tiến hành rà soát, quy trình hóa, mẫu hóa và thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết. Ban hành quy định cụ thể danh mục các TTHC, cách thức giải quyết công việc, thời gian giải quyết để thực hiện thống nhất trong toàn Hội, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc.

Kiện toàn các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh hội và các hội cấp huyện, bảo đảm tinh gọn, hợp lý, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Hội và các quy định của Nhà nước. Rà soát, xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng đơn vị;

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, mạnh dạn cơ cấu cán bộ, hội viên trẻ có đủ tiêu chuẩn theo Quyết định số 149/2008/HNM-QĐ ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Ban Thường vụ Hội Người mù Việt Nam, điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực vào các cấp lãnh đạo và quản lý Hội. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức và người lao động, nhất là bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, tác nghiệp và các kỹ năng chuyên môn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ văn phòng, công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ tham mưu để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành các cấp hội. Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm diện tích làm việc, phương tiện, trang thiết bị hiện đại cần thiết nhằm phục vụ tốt cho hoạt động quản lý, điều hành của Tỉnh hội, các đơn vị trực thuộc hội.

Việc thực hiện đề án cải cách hành chính tại Hội Người mù Thừa Thiên Huế đã góp phần thay đổi căn bản phương thức, lề lối làm việc của toàn thể cán bộ, nhân viên thuộc tổ chức Hội; nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt các chương trình của Nhà nước, các cấp hội luôn đổi mới, xây dựng các phong trào, kế hoạch hoạt động cho phù hợp với từng thời kỳ là cơ sở quan trọng góp phần bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Trung ương Hội, chính quyền địa phương và Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đặng Công Chánh


Hưởng ứng ngày cây gậy trắng quốc tế

Hưởng ứng ngày cây gậy trắng quốc tế

Đại hội đại biểu Hội Người mù lần thứ I Hội Người mù tỉnh Hậu Giang /

Ngày 26/11/2013 tại hội trường Thành ủy Vị Thanh, Hội Người mù tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người mù lần thứ I, nhiệm kỳ 2013-2018

Giấc mơ và trăn trở của học sinh khiếm thị Giấc mơ và trăn trở của học sinh khiếm thị/

Kết thúc năm học 2012 – 2013, Chi hội người mù trường Phổ thông Chuyên biệt (PTCB) Nguyễn Đình Chiểu Đà Nẵng có 5 hội viên đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông và chuẩn bị bước vào giảng...

Đại hội Đại biểu lần thứ IV Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh Đại hội Đại biểu lần thứ IV Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh/

Trong 2 ngày 24 - 25/10/2012, Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ (2012 - 2017). Đến dự có ông Đinh Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Kiểm tra...

Ước mơ ‘sáng’ từ một dự án truyền thông đặc biệt Ước mơ ‘sáng’ từ một dự án truyền thông đặc biệt /

Giống như loài đom đóm tự tạo ánh sáng trong đêm đen, không ít người khuyết tật dù khó khăn nhưng vẫn vươn lên và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Từ ý nghĩa ấy, dự án truyền thông mang tên “Đom Đóm...

Nghị lực của người đảng viên khiếm thị /

Câu chuyện ông Hồ Sơn Hùng (sinh năm 1962) khiếm thị nhưng giàu nghị lực, được nhiều người ở Tánh Linh nhắc đến như một điều kỳ diệu của cuộc sống. Ông cũng là người khiếm thị đầu tiên của tỉnh được...

Cậu bé khiếm thị chơi được 14 loại nhạc cụ Cậu bé khiếm thị chơi được 14 loại nhạc cụ/

Cả khán phòng Hội thi chung khảo toàn quốc Tiếng hát từ trái tim như lắng lại bởi tiếng đàn bầu da diết, nỉ non của Ngọc Thịnh độc tấu tác phẩm Lên ngàn. Ít ai biết rằng đằng sau những ngón đàn điêu...