• Văn bản của Hội

Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập cộng đồng” giai đoạn (2007 - 2017)

HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số: 16/HNM - TC                              

                                                                   Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

                  

                                   Kính gửi: Các Tỉnh, Thành Hội.

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Hội về việc tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập cộng đồng”  giai đoạn (2007 - 2017). Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị các Tỉnh, Thành hội lập kế hoạch tổ chức tổng kết cuộc vận động với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1.Đánh giá đúng kết quả, tác dụng của cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập cộng đồng” của  cán bộ, hội viên trong toàn hội, công tác tổ chức chỉ đạo, triển khai của các đơn vị, những mặt được, chưa được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xây dựng những giải pháp thiết thực, cụ thể, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

2. Tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ của mỗi cán bộ, hội viên.

3. Việc tổ chức tổng kết phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, thực hiện tốt cuộc vận động.

II. Nội dung tổng kết

1.Việc tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện cuộc vận động đối với Ban chấp hành, Ban thường vụ các cấp hội.

2. Kết quả tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các cấp hội.

2.1 Đối với Ban chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh, thành Hội: đã có những chủ trương, biện pháp cụ thể gì trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Cuộc vận động của Trung ương hội như:

- Định hướng hoạt động, Kiện toàn bộ máy, Quy chế làm việc, Xây dựng đội ngũ cán bộ…

- Phát triển tổ chức, phát triển hội viên, tăng cường cơ sở vật chất, Dạy chữ, dạy nghề, chăm sóc đời sống hội viên, quan tâm phụ nữ và trẻ em mù, Tổ chức sản xuất, xóa đói giảm nghèo,Tuyên truyền về Hội, Quan hệ quốc tế …

2.2 Đối với hội viên:

Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần…

3. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Cuộc vận động ở các cấp hội.

4. Đánh giá chung (mặt được và chưa được).

5. Nguyên nhân (nguyên nhân ưu điểm, nguyên nhân hạn chế)

6. Bài học kinh nghiệm.

7. Kiến nghị, đề xuất các chủ trương, giải pháp và xây dựng phương hướng để tiếp tục triển khai thực hiện, đẩy mạnh cuộc vận động trong thời gian tiếp theo.

III.Thời gian và phương pháp

1. Thời gian tổng kết 

- Cấp Huyện hội: Hoàn thành việc tổng hợp gửi báo cáo về tỉnh Hội, trước ngày 30/4/2018.

- Cấp Tỉnh, Thành hội: Hoàn thành việc tổng kết và gửi báo cáo về Trung ương Hội, trước ngày 15/7/2018.

2. Phương pháp tổng kết

-  Cấp Huyện hội: Nếu đơn vị nào có điều kiện thì tổ chức Hội nghị tổng kết; không có điều kiện làm báo cáo tổng hợp gửi về Tỉnh hội.

- Cấp Tỉnh hội: Ban thường vụ Tỉnh, Thành hội phối hợp với Ban chấp hành tiến hành tổng kết (có thể gắn với hội nghị sơ kết 3 tháng, 6 tháng hoặc kết hợp với hội nghị tổng kết 10 năm chương trình hành động việc làm, giai đoạn 2007 - 2017) với các thành phần:

 - Thường trực Tỉnh hội chủ trì.

 - Đại diện Thường trực Hội người mù quận, huyện, thị …

 - Đại diện Hội xã, phường.

 - Đại diện hội viên tiêu biểu.

 - Mời đại diện lãnh đạo các sở, Ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể địa phương.

 - Biểu dương, khen thưởng cho các tập thể cá nhân tiêu biểu (nếu có) theo tiêu chuẩn của Tỉnh hội đề ra.

Trên đây là kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập cộng đồng” giai đoạn (2007 - 2017) do Trung ương hội phát động.

Ban Thường vụ Trung ương hội đề nghị các các Tỉnh, Thành hội quán triệt tổ chức tổng kết cuộc vận động có chất lượng, hiệu quả thiết thực theo yêu cầu kế hoạch đã đề ra.

Đề nghị các Tỉnh, Thành hội báo cáo với Cấp ủy, Chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện về chủ trương và kinh phí để tổ chức tổng kết đạt hiệu quả cao./.

 

                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI                                                                                               

Nơi nhận:                                                                  CHỦ TỊCH

- Như Kg;              

- Lưu TC-VT.

                                                                            (Đã ký)  

                         

                                                                       Phạm Viết Thu


Hưởng ứng ngày cây gậy trắng quốc tế

Hưởng ứng ngày cây gậy trắng quốc tế

Đại hội đại biểu Hội Người mù lần thứ I Hội Người mù tỉnh Hậu Giang /

Ngày 26/11/2013 tại hội trường Thành ủy Vị Thanh, Hội Người mù tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người mù lần thứ I, nhiệm kỳ 2013-2018

Giấc mơ và trăn trở của học sinh khiếm thị Giấc mơ và trăn trở của học sinh khiếm thị/

Kết thúc năm học 2012 – 2013, Chi hội người mù trường Phổ thông Chuyên biệt (PTCB) Nguyễn Đình Chiểu Đà Nẵng có 5 hội viên đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông và chuẩn bị bước vào giảng...

Đại hội Đại biểu lần thứ IV Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh Đại hội Đại biểu lần thứ IV Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh/

Trong 2 ngày 24 - 25/10/2012, Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ (2012 - 2017). Đến dự có ông Đinh Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Kiểm tra...

Ước mơ ‘sáng’ từ một dự án truyền thông đặc biệt Ước mơ ‘sáng’ từ một dự án truyền thông đặc biệt /

Giống như loài đom đóm tự tạo ánh sáng trong đêm đen, không ít người khuyết tật dù khó khăn nhưng vẫn vươn lên và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Từ ý nghĩa ấy, dự án truyền thông mang tên “Đom Đóm...

Nghị lực của người đảng viên khiếm thị /

Câu chuyện ông Hồ Sơn Hùng (sinh năm 1962) khiếm thị nhưng giàu nghị lực, được nhiều người ở Tánh Linh nhắc đến như một điều kỳ diệu của cuộc sống. Ông cũng là người khiếm thị đầu tiên của tỉnh được...

Cậu bé khiếm thị chơi được 14 loại nhạc cụ Cậu bé khiếm thị chơi được 14 loại nhạc cụ/

Cả khán phòng Hội thi chung khảo toàn quốc Tiếng hát từ trái tim như lắng lại bởi tiếng đàn bầu da diết, nỉ non của Ngọc Thịnh độc tấu tác phẩm Lên ngàn. Ít ai biết rằng đằng sau những ngón đàn điêu...